انجمن های هواداران پرسپولیس
بازگشت   انجمن های هواداران پرسپولیس > فوتبال داخلی > آرشيو بخش فوتبال داخلي
اطلاع رسانی


آخرين ارسالهاي انجمن
پاسخ
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع نحوه نمایش

#1

                      قدیمی 03-19-2015, 02:09 PM
Pesare.Sorkh
تازه وارد
Pesare.Sorkh آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Mar 2015
نام حقیقی: ali
سن: 18
محل سکونت: شهرکرد
ارسال ها: 6
تشکر: 2
تشکر شده 10 بار در 4 نوشته
بازیکن مورد علاقه: محمد نوری
مربی مورد علاقه: علی دایی
Pesare.Sorkh is on a distinguished road
پیش فرض ده بازیکن برتر تاریخ فوتبال ایران

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﻮﺭﺕ ﻣﻞ،
ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽﻫﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ 2014 ﺑﺮﺯﯾﻞ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯﯾﻢ ﺑﻪ ﺩﻩ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻥ :
10 - ﺟﻮﺍﺩ ﻧﮑﻮﻧﺎﻡ: ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 2000 ﺑﺮﺍﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ
ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺗﯿﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ،
ﺟﻮﺍﺩ ﻧﮑﻮﻧﺎﻡ ﺩﺭ 136 ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻠﯽ 37 ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
-9 ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺷﻦ: ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ 1974 ﺗﺎ 1980 ﺑﺮﺍﯼ ﺗﯿﻢ
ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ 48 ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻠﯽ 13 ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .
-8 ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﺯﺍﺩﻩ: ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻭﻑﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻋﺎﺑﺪﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ 1998 ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻋﺎﺑﺪﺯﺍﺩﻩ 79 ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ .
-7ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺠﺎﺯﯼ : ﺣﺠﺎﺯﯼ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺑﺎﻧﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ 62
ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
-6 ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎﻗﺮﯼ: ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 7 ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ
ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﻗﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ 1993 ﺗﺎ 2010 ﺑﺮﺍﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ
ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ 87 ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻠﯽ 50 ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
-5 ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﻋﺰﯾﺰﯼ : ﻋﺰﯾﺰﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ
1998 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ 1992 ﺗﺎ
2006 ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ 47 ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻠﯽ 11 ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .
-4 ﻋﻠﯽ ﭘﺮﻭﯾﻦ: ﭘﺮﻭﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺍﺳﺖ،
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ 1978 ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﻩﻫﺎﯼ
ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺗﯿﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﺮﻭﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ 1970 ﺗﺎ 1980 ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ 76 ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻠﯽ ﻫﺸﺖ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
-3 ﻣﻬﺪﯼ ﻣﻬﺪﻭﯼ ﮐﯿﺎ: ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﺮﯾﻦ ﮔﻞﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ 1998 ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻞ ﺩﻭﻡ
ﺗﯿﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪ .
ﻣﻬﺪﻭﯼ ﮐﯿﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ 1996 ﺗﺎ 2006 ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ
ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻠﯽ ﺳﯿﺰﺩﻩ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
-2 ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ : ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺗﯿﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻝ
ﻫﺎﯼ 1998 ﺗﺎ 2013 ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ 127 ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻠﯽ
38 ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
-1 ﻋﻠﯽ ﺩﺍﯾﯽ: ﺩﺍﯾﯽ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭ ﮔﻠﺰﻥﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ،
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﯾﺮﻥ ﻣﻮﻧﯿﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ، ﺩﺍﯾﯽ
ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ 1993 ﺗﺎ 2006 ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ 149
ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻠﯽ 109 ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ
__________________
کوروش تو نخواب که ملتت در خواب است
آرامگهت غرقه به زیر آب است
این بار نه بیگانه که دشمن ز خود است
صد ننگ به ما که روح تو بی تاب است
Pesare.Sorkh آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
این کاربر برای پست مفید ازPesare.Sorkh تشکر به عمل آورده است:
پاسخ

کاربران تگ شده

ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code is فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است

انتخاب سریع یک انجمن


اکنون ساعت 07:23 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

انجمن هواداران پرسپولیس توسط سرور مجازی گروه کامپایلر هاست و میزبانی میشود
vBulletin Optimisation by vB Optimise (Reduced on this page: MySQL 0%).