آنالیز ویژه؛ کاشیما چطور پرسپولیس را برد؟

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1888 ] - پنجشنبه, 17 آبان 1397

آنالیز ویژه؛ کاشیما چطور پرسپولیس را برد؟

کاشیما با آرایش 4 -2 -3 -1 خود که در فاز دفاع تبدیل به 4-4-2 می شود در مقابل آرایش 4-4-2 لوزی پرسپولیس راھی میدان شد. پرسپولیس تیمی با فلسفه ای مبتنی بر پرس، ... 4 out of 5 based on 3 ratings.
آنالیز ویژه؛ کاشیما چطور پرسپولیس را برد؟

کاشیما با آرایش 4 -2 -3 -1 خود که در فاز دفاع تبدیل به 4-4-2 می شود در مقابل آرایش 4-4-2 لوزی پرسپولیس راھی میدان شد. پرسپولیس تیمی با فلسفه ای مبتنی بر پرس، ...

ارتش سرخ دات كام :

کاشیما با آرایش 4 -2 -3 -1 خود که در فاز دفاع تبدیل به 4-4-2 می شود در مقابل آرایش 4-4-2 لوزی پرسپولیس راھی میدان شد. پرسپولیس تیمی با فلسفه ای مبتنی بر پرس، کانترپرس و حملات سریع است. آنھا معمولا در فاز دفاع فضایی در عمق و مرکز زمین به حریف نمی دھند و پایه حملات آنھا نیز از مرکز زمین شکل می گیرد؛ در طرف مقابل کاشیما تیمی است که در فاز حمله بسیار باز و عریض بازی می کند و مبنای حملات آنھا از کناره و ھف اسپیس ھا شکل می گیرد. بدیھی است که پرسپولیس ھشت بازیکن در مرکز دارد و تنھا دو بازیکن (فولبک ھا) در کناره ھا ھستند و کاشیما چھار بازیکن در کناره ھا دارد پس دو تیم با توجه به داشته ھای خود و ضمنا کاملا متعھد به فلسفه خود راھی میدان شدند. عکس زیر آرایش کاشیما را در فاز حمله نشان می دھد.در نیمه اول کاشیما سعی کرد با پرس از نیمه (و بعضا پرس از جلو) پرسپولیس را تحت فشار بگذارد، سوزوکی و سرجینیو به عنوان مھاجم و سعی می کردند مانع رسیدن پاس ھا مدافعین پرسپولیس به کمال کامیابی نیا شوند و معمولا روبروی دو مدافع مرکزی جایگیری می کردند. در میانه زمین نیز چھار ھافبک کاشیما به صورت خطی نزدیک به چھار مدافع بازی می کردند تا فضای ایده آلی نصیب پرسپولیس نشود. تا دقیقه 30 فولبک ھای کاشیما ایستا بازی می کردند و اجازه نفوذ نداشتند تا با شرایط بازی خو بگیرند. نکته اصلی اینجاست که پرسپولیس بر خلاف دیدارھای قبلی مقابل الدحیل و السد در مقابل تیمی قرار گرفته بود که اولا به خوبی پرس می کند (ھمانند پرسپولیس) و ضمنا برخلاف دیگر تیم ھای آسیایی تمایل زیادی به بازیسازی سریع در عرض دارد (برخلاف الدحیل و السد که بیشتر تمایل به مالکیت توپ و فوتبال پوزیسیونی داشتند) درنتیجه پرسپولیس تحت فشار قرار می گیرد و از آنجایی که پرس و کانترپرس کاشیما با ھدف تکلینگ است پرسپولیسی ھا نیاز به برتری در دوئل ھای یک در مقابل یک در میانه زمین دارند که متاسفانه به دلیل عدم حضور یک بازی ساز یا یک ھافبک تکنیکی، اکثر پرس ھای کاشیما با موفقیت ھمراه بود و پرسپولیس ھم نمی توانست پاس ھای امتیازی و کلیدی ارسال کند. پرسپولیس بازی را خوب شروع کرد و به تدریج کاشیما با اعتماد به نفس بھتر تبدیل به تیمی شد که بازی را کنترل می کند، حالا آنھا وینگرھا و فولبک ھای خود را در کناره کاملا باز کرده تا بتوانند در لوزی چھار نفره خط ھافبک پرسپولیس شکاف و کانال پاس طولی ایجاد کنند. تاکتیک فوق زمانی کاربردی تر می شد که دو مھاجم کاشیما معمولا روی ھف اسپیس ھا جایگیری می کردند تا بتوانند با توجه به چرخش توپ سریع در عرض صاحب توپ شوند(عکس زیر شعاع حرکتی دو مھاجم کاشیما یعنی سوزوکی و سرجینیو را در ھف اسپیس ھا نشان می دھد.)شاید اگر پرسپولیس می توانست ھمانند بازی ھای مراحل قبل اصل فشردگی را بھتر اجرا کند موفق تر می بود به طوری که اگر علیپور و منشا عقب تر جایگیری می کردند اولا کانال ھای پاس ھای طولی ھافبک دفاعی ھای کاشیما بسته می شد و ضمنا گردش توپ در عرض آنھا با اختلال مواجه می شد و ضمنا پرس پرسپولیس با توپ گیری و سپس ضدحملات ھمراه می شد. متاسفانه دور بازی کردن دو مھاجم پرسپولیس از خط ھافبک – که برای اجرای ضدحملات و فوتبال انتقالی روبروی مدافعین حریف جایگیری کرده بودند – باعث می شد که کاشیما به راحتی در گوشه ھا صاحب توپ شود. در عکس زیر به وضوح مشخص است که کاشیما توپ را به گوشه ای از زمین می برد سپس با اضافه کردن نفرات (خصوصا اضافه یک یا ھر دو مھاجم) به گوشه زمین سعی در ایجاد برتری عددی و خلق موقعیت دارد و اگر برتری عددی و پاسکاری آنھا در سمتی از زمین جواب ندھد با چند پاس ساده می توانند فولبک آزاد شده در سمت دیگر را آزاد کنند. نکته اینجاست که پرسپولیس از آنجایی که وینگر ندارد مجبور است در گوشه پرس نکند و تمام بازیکنان باید ابتدا به گوشه ای از زمین سوییچ کرده و سپس اقدام به توپ گیری کنند. ھمین عامل کافی است تا کاشیما بتواند بیلدآپ و چرخش توپ خود را کامل کند حال اگر پرسپولیس بتواند ھمانند دیدارھای الدحیل و السد پس از سوییچ کردن به گوشه زمین توپ و حریف را ھمان نقطه تحت فشار بگذارد می تواند با کلین شیت بازی را ترک کند.


از کاربردی بودن این تاکتیک ھمین بس که دیگو نیشی مدافع راست کاشیما بیشترین پاس (42 پاس) در بین کل بازیکنان ارسال کرده است و ضمنا بیشترین رد و بدل شدن پاس بین دو بازیکن را نیز داراست. اکثر پاس ھای او (ھمانطور که درعکس زیر مشخص است) از گوشه به مرکز بوده است، مشخص است که ایوا سرمربی کاشیما برنامه ویژه ای برای سمت چپ پرسپولیس جایی که مصلح و نورالھی ھستند دارد.


اکثر شوت ھای کاشیما نیز از سمت راست و خصوصا ھف اسپیس سمت راست روانه دروازه پرسپولیس شده است.از دیگر نکات منفی پرسپولیس عدم حمایت خط ھافبک در بازیسازی در زمین خودی است که نعمتی و نورالھی در ھنگام بازیسازی بسیار دور از 5 بازیکن عقب زمین بازی می کنند که این تئوری تا حدودی درست است اما در بازی ھای سنگین و حساسی ھمانند این بازی پرسپولیس نیاز به برتری عددی و حمایت بھتری در بیلدآپ فاز اول دارد تا بتواند بھتر خلق موقعیت کند. نقش برجسته لئو سیلوا در کاشیما دو ھافبک دفاعی کاشیما کاملا ایستا بوده و ھمیشه نزدیک به دو مدافع مرکزی بازی می‎کنند. سیلوا در فاز حمله زمانی که تیم نیاز به حمایت در مرکز زمین را دارد از میسائو (دیگر ھافبک دفاعی کاشیما) جدا شده و پس از نفوذ خود سعی در بازیسازی در فاز دوم بیلدآپ و خصوصا ارسال پاس به دو مھاجم را دارد. در فاز دفاع نیز در پرس سنگین کاشیما بازھم جلوتر از میسائو برای پرس و تکلینگ وارد عمل می شود. ھوش تاکتیکی و فضاشناسی او بالاتر از سطح آسیا بود.

گل اول: توپ ھمانطور که پیشتر نیز گفته شد توپ به گوشه ای از زمین (سمت راست) پرسپولیس برده شد تا تیم ایرانی به سمت راست زمین برود، در ادامه با چند پاس عرضی ساده ولی توپ به سمت چپ پرسپولیس برده می شود و پس از ارسال توپ از گوشه سمت چپ به ھف اسپیس چپ و یک- دو کردن و انجام کار ترکیبی به راحتی دروازه پرسپولیس باز می شود. نکته مھم اینجاست که از آنجایی که در فلسفه برانکو نباید در مرکز و خصوصا منطقه شماره 14 فضایی به حریف داده شود، نعمتی می بایست پس از تغییر مکان توپ از گوشه راست به چپ دوباره به مرکز زمین برگردد. در صورت بازگشت احتمالی او به مرکز زمین قطعا فضای سمت راست کامیابی نیا خالی نمی ماند.


گل دوم: اگر از خطای بی مورد نورالھی بگذریم باید گفت که متاسفانه پرسپولیس پس از دریافت گل اول عصبی به نظر می رسید و تمرکز لازم برای اجرای برنامه ھای خود را نداشت. در این گل نیز در ابتدا حسینی دفع توپ بدی دارد و در ادامه مصلح نیز دفع توپ بدتری دارد به طوری که مصلح باید توپ را به گوشه سمت راست زمین (به دور از مرکز و دروازه خودی) دفع می کرد و نه به پشت محوطه و منطقه شماره 14. متاسفانه اشتباھات کوچک ھمیشه برای فوتبال ما تبعات بزرگی دارد البته قطعا ضعف مصلح (فارغ از بُعد روانی و فشار بازی) به فوتبال پایه ایران برمی گردد؛ ھمانطور که ضعف فوتبال پایه در تک به تک طارمی مقابل پاتریشیو در بازی با پرتقال به فوتبال پایه برمی گردد، ضعف مصلح نیز ھمان ریشه را دارد.

خلق موقعیت، بزرگ ترین مشکل فوتبال ایران

در این بازی از آنجایی که مدافعین مرکزی و ھافبک ھای دفاعی کاشیما برای برتری عددی در کناره ھا، کاملا به کناره ھای زمین سوییچ می کنند بھترین راه حل برای پرسپولیس برتری عددی در کناره ھا با اضافه کردن نفرات در گوشه ھا بود تا بتواند موقعیت ھای بیشتر و بھتری خلق کند و از شکاف ھای ایجاد شده در ھف اسپیس ھا و مرکز زمین نھایت استفاده رو ببرد اما چون فولبک ھای پرسپولیس ایستا ھستند و ضمنا مھاجمین به ندرت به گوشه ھا سوییچ می کنند برتری عددی در کناره ھای ھمیشه با کاشیماست. در عکس زیر می بینیم که با سوییچ کردن علیپور به گوشه زمین چگونه در بین دو مدافع میانی کاشیما فضای مناسبی ایجاد می شود.متاسفانه فوتبال ما در بحران ھویتی- تاکتیکی به سر می برد. ما نمی توانیم در تمام سطوح مدرن بازی کرده و خلق موقعیت کنیم، شاید یکی از اصلی ترین دلایل عصبی بودن پرسپولیسی ھا نیز ھمین موضوع باشد. آنھا می خواھند بعد از گل واکنش مناسبی نشان دھند اما چون تلاش آنھا با خلق موقعیت ھمراه نمی شود آنھا مدام برانگیخته تر می شوند. ما توانسته ایم در فاز دفاع و فوتبال کنترلی به حداقل استاندارھای فوتبال مدرن نزدیک شویم اما در فاز حمله ھمچنان مشکل داریم، نمی توانیم مالکیت توپ مناسب در زمین حریف داشته باشیم، نمی توانیم با جایگیری مناسب در ھف‎اسپیس ھا شعاع حرکتی فولبک ھا را برھم بزنیم، نمی توانیم سانتر از جناحین را اصولی انجام دھیم و...

درست است که نتیجه بازی را دو بازیکن غیرآسیایی عوض کردند ولی پرسپولیس در استراتژی و تاکتیک خود در بازی برگشت نیاز به بازنگری کلی دارد. شاید اگر پرسپولیس بعد از دریافت گل اول برآشفته نمی شد و سعی می کرد ھمانند بازی رفت مقابل الدحیل بازی را با ھمان نتیجه 1 -0 به اتمام برساند اوضاع در بازی برگشت متفاوت تر می شد. پرسپولیس نیاز به عرض داشت و تراکم آنھا در مرکز بی فایده بود. کاشیما در گوشه ھا اگر فولبک های پرسپولیس برای تخریب وینگرھا وارد عمل می شد ھف اسپیس ھا را آزاد می کرد (با جایگیری دو مھاجم) و یا اگر پرسپولیس وینگرھا را پرس نمی کرد فولبک ھای اورلپ کرده را آزاد می کرد. درنتیجه پرسپولیس برای بازی برگشت در ابتدا نیاز به مالکیت توپ بالاتر، توپ ھای بلند بیشتر (با توجه به ضعف کاشیما در توپ ھای بلند) و ضمنا نیاز دو فولبک و دو وینگر دارد تا بتواند در کناره ھا بالانس را ایجاد کند البته بعید است که برانکو آرایش، تاکتیک و فلسفه خود را تغییر دھد. در بازی آرسنال و لیورپول نیز یورگن کلوپ مشکلی مشابه با تیم برانکو داشت اما در نیمه دوم آرایش 4-3-3 خود را به 4 -4 -1-1 تبدیل کرد و توانست فشار حملات آرسنال در کناره ھا را کمتر کند.


مرتبط با موضوع

نظرسنجی

پرسپولیس برابر الاهلی به چه نتیجه ای دست پیدا خواهد کرد؟

نتیجه بازی ها

بازی قبلی
بازی بعدی
پرسپولیس
پرسپولیس
-
الاهلی عربستان
الاهلی عربستان
ورزشگاه : آل مکتوم دبی
داور مسابقه : مانینگ (چپن)
دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398 / ساعت : 20:00
ذوب آهن
ذوب آهن
0 - 0
پرسپولیس
پرسپولیس
ورزشگاه : فولاد شهر
داور مسابقه : اشکان خورشیدی
چهارشنبه, 28 فروردین 1398 / ساعت : 18:00

گلزنان برتر پرسپولیس

علی علیپور
# نام بازیکن تعداد گل
1علی علیپور13
2سیامک نعمتی5
3کمال کامیابی نیا3
4احمد نوراللهی2

گالری تصاویر

Copyright © 2006 - 2019 by arteshesorkh.com.All Right Reserved.
:: طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط پارس میهن