پیش بینی بت 940
در سوگ 10 آذرِ غم بار / رقصِ شهلا

در سوگ 10 آذرِ غم بار / رقصِ شهلا

تیترهای خـوب، در آرشیوِ دل و ذهنِ مردمی که آن روزها لحظه به لحظه از زندگیِ «شهلا و ناصر» خـبر داشتند مانده است. هـمه منتظر بـودند تیترهای حـماسی را خـودشان بز... 1 out of 5 based on 9 ratings.

در سوگ 10 آذرِ غم بار / رقصِ شهلا

نويسنده : کانون هواداران پرسپولیس 8 اظهار نظر بازدید [ 15127 ] چهارشنبه, 10 آذر 1395
:: خبر
در سوگ 10 آذرِ غم بار / رقصِ شهلا

تیترهای خـوب، در آرشیوِ دل و ذهنِ مردمی که آن روزها لحظه به لحظه از زندگیِ «شهلا و ناصر» خـبر داشتند مانده است. هـمه منتظر بـودند تیترهای حـماسی را خـودشان بز...

ارتش سرخ دات كام :

تیترهای خـوب، در آرشیوِ دل و ذهنِ مردمی که آن روزها لحظه به لحظه از زندگیِ «شهلا و ناصر» خـبر داشتند مانده است. هـمه منتظر بـودند تیترهای حـماسی را خـودشان بزنند. آن امـیدهای 8ساله؛ آن گریه های شعبه ی 1154 که به یکباره چادر از سر انداخت و اشک ریخت؛ آن نـگاه های شـهلا به ناصر؛ آن سـکوتِ ناصر. همین امروز بود؛ همین امروز. سالها از آن روز که در دوحه ی قطر جلوی چشمهای «محمدخانی» درفشِ ایران را به آتش کشیدند،گذشته. عابدزاده می گفت محمدخانی هرگز در آن بازی نتوانست لحظه ای به آن سکو نگاه نکند؛ لحظه لحظه او را می دیدم که برمی گشت و به سکوی پشتِ دروازه نگاه می کرد که سبز و سفید و قرمز به زیرِ پای هلهله کنانِ عرب ریخته می شود و خاکستر می شود. هفت سالِ پیش در دادگاه شهـلا جیغ کـشید، قسم خـورد، خودش را زد، بـه همه حمله می کرد، گویی یـک حقی داشت کـه می دید جـلوی چشمانش از بین رفته، همه چی از سرش پرید. جـلسه داشت لـغو می شد که به یکباره ناصر واردِ جـلسه شد. شـهلا در حال فریاد زدن بود که برگشت نـاصر را نـگاه کـرد؛ فقط «نـگاه» کرد؛ چـادرش افـتاد؛ لـبخندی آرام بر لـبانش نشست؛ چـندقطره اشک گـونه هایش را شست، چشمانِ نـاصر به سرامیک های دادگاه دوخته شده بود؛ مردِ پُراحساس و مهربانِ دیروزی سـرش بالا نمی آمد. شـهلا آرام شده بـود؛ دادگاه تـمام شد بـه او دستبند زدند تـا به اوین ببرندش.شـهلا آن لـبخند را هنوز با خـودش داشت.  می شنیدم فـردا کـه ناصر آمـد، فـردا که سـحرخیزان «شـهلا» را پای چـوبه اعدام ببخشد جلد را با «ناصر به دادِ شهلا رسـید» «اینبار نـه در بوسان، پای اعـدام، ناصر آمد»، «ناصر: لاله لاله » می بندیم. صیح زنگ زده بودند خـونه ی لاله، گوشی رو برداشتند و این بار بـعدِ سالها جواب داده بودند و گفتند «اگـه بخششی باشه فـردا صبح همونجا» دل ما لـرزید، اولین بار بود جـواب می دادند. –این را خـواهرِ شهلا می گفت- بـرای آخرین بار با یک امـیدی رفتند ملاقاتِ شهلا . 3ساعتِ شلوغ از اشک و لـبخند. آخرهای ملاقات می گفت: «اگـه صب اعدام شدم لباسام نـباید تو کمد خاک بخوره، بپوشش.»از چشماش مـی شد خـواند امید دارد. امـید به اینکه ناصر بـیاید...

سی سالِ پیش ایران باید در بوسانِ کره با ژاپن بازی مـی کرد. بازی شـروع نشده بود یـکی چند بـازیکنِ ژاپنی را با دریبل های دیوانه کننده اش جا گـذاشت و دروازه ی خـالی را به چـنگیز داد تـا ایران یـک گل به ژاپن بزند، او نـاصر بود. هـنوز سامورایی ها به خـودشان نیامده بودند کـه نـاصر به زمین افتاد؛ از درد بـه خودش پیچید؛ یک مصدومیتی کـه با خطای ژاپنی ها دردش بیش از پیش شـده بود. کـمی ماساژ و پیچیدنِ یه باندِ سفید روی پایش هـمه ی مـداوای زجرکشیدنِ ناصر بـود؛ کاریش نمی شد کـرد. لحظاتی بـعد ناصر لنگ لنگان تـوپ رو برداشت و از فاصله سی مـتری با هـمه ی توانش، با هـمه دردش، با هـمه عـشقش تـوپ رو شـوت کـرد؛ گویی آرش تیر را از کمان روانه کرده بود؛ بی اختیار از زمین کنده شد. آن لحظه تـلخ ترین لحظه ی ژاپنی ها شـد، بهترین لحظه ی ایران شد و مـاندگارترین صحنه ی بوسانِ ایران و ژاپن شد. تـوپِ ناصر به تـور آویزان شـده بود گلی کـه دوثانیه طول کـشید بازیکنانِ هردوتیم مـتوجه آن شوند.

شـبِ آخر شـهلا تا سحرِ لاله سحرخیزان، تـا طلوع ناصرِ محمدخانی منتظر مانده بـود. شـاید منتظرِ مردِ بوسان که باز هم لنگ لنگان بـا همه دردش بـا هـمه زجرش بـیاد و نجاتش دهد؛ اما نیامد. کمدِ لباس های شهلا سـوزانده شد؛ نـاصر آن صبح نـیامد. دیدم یـکی با چادرِ خفاشی سیاه بـا چند تارِ سفید و مش کـه از مقنـعه بیرون آمـده بود، با چشم پوشی سـیاه بـا گردنی کج در آسمان ثانیه هایی رقصید؛ نـاصرش نیامد؛ آن طناب پـایین نیامد؛ صـدای بخششی نـیامد.؛ عشقی نیامد؛ شـهلا تنها در آسمان می رقصید. شش سالِ پیش در چنین روزی دهم آذرماه جـلدها بی رمق بسته شد.هیچ تیتری زیبا نـبود. فقط تیتر زدند «شهلا اعدام شد»

پی نوشت: این مطلب دال بر مخدوش کردنِ چهره ی دوست داشتنی/زجرکشیده ی ناصرمحمدخانی نیست.این سطور از دریبل های مردِ خاطره انگیز کشورمان در سالهای نه چندان دور هم ذره ای کم نمی کند. این مطلب تنها یادآوری از روزهایی لست که سالها فوتبالِ ایران را آزرده بود. هیچ دفاعی از شهلا جاهد وجود ندارد. این چندخط به پاسِ این روزهایی است که ناصر بی گمان بیش از پیش در خاطر می پروراند. روحشان شاد.


مرتبط با موضوع
:: تبلیغات
پیش بینی بت 740
نظرات کاربران :
چيدمان به ترتيب :
 • شهریار پرسپولیسشهریار پرسپولیس :
  چهارشنبه, 10 آذر 1395 - 06:40 بعد از ظهر

  ناصر محمد خانی، مردی با دریبل های ویرانگر و مهاجمی طوفانی که لرزه به اندام مدافعان حریف می افکند،
  فوتبالیستی که چهره آرام و دوست داشتنی او بهمراه خصلت مردانگی اش الگوی هزازان جوان بود،
  به ناگاه اسیر وسوسه شومی شد که دو زن را به کام مرگ فرستاد، فرزندانی که بی مادر شدند و خودش تکیده و شکسته تر از هر زمان دیگر،
  ایکاش روز آشنایی شهلا با ناصر از صفحات روزگار محو میشد و سرنوشت بگونه دیگری رقم میخورد.....افسوس و فقط افسوس

 • آقای فیروزجاهآقای فیروزجاه :
  چهارشنبه, 10 آذر 1395 - 08:45 بعد از ظهر

  حقیقت وقایع میان شهلا، ناصر و لاله سحرخیزان رو فقط ناصر میدونه
  نظری در موردش نمیدم

 • ناشناس ناشناس :
  چهارشنبه, 10 آذر 1395 - 08:46 بعد از ظهر

  باسلام خدمت عزیزان سرخدل و خسته نباشی خدمت کارکنان محترم سایت.. قصاص یک حق از سمت خداوند میباشد و عین عدالت. اما همون خداوند بخشش رو هم قرار داده که با هیچ گونه وصفی نمیشه به تصویرش کشید.جناب ناصر محمدخانی با کینه توزی تمام فقط خاستار عدالتی خشک و خالی شد و از رحمت خداوند بخشنده محروم شد.نعمت بخشش لیاقت میخواد که ناصر این لیاقت رو ازخودش دریغ کرد. باسپاس فراوان.

 • محمدرضا پورصدریمحمدرضا پورصدری :
  چهارشنبه, 10 آذر 1395 - 11:17 بعد از ظهر

  من که دلم واسه شهلا خیلی سوخت. انگار یه رازی داشت که به قول ناصر با خودش به گور برد. اون یه عاشق واقعی بود. حیف که ناصر لیاقتشو نداشت. از ناصر بدم میاد.

 • alireza kamoeialireza kamoei :
  پنجشنبه, 11 آذر 1395 - 12:24 قبل از ظهر

  کار ندارم پرسپولیس هس و از ای حرفا ولی باعث و بانی قتل دو زن و بی مادر شدن بچه ها همین فرد بود
  فیلم خشم و هیاهو بر اساس زندگی این اقا ساخته شده من که دیدم بهم ریختم
  ببخشید نمیتونستم این حرفارو نزنم

 • ایبو صامتایبو صامت :
  پنجشنبه, 11 آذر 1395 - 09:37 قبل از ظهر

  این مطلب چه سودی داره؟
  زنده کردن این خاطرات تلخ چه کسی راخوشحال میکته؟
  هدف چیه؟

نظرسنجی

از عملکرد مدیران پرسپولیس در نقل و انتقالات راضی بودید؟
 • 1 - بله
 • 2 - خیر
ثبت رای مشاهده نتایح

نتیجه بازی ها

بازی قبلی
بازی بعدی
پرسپولیس
پرسپولیس
-
استقلال
استقلال
ورزشگاه : آزادی (سوپرجام ایران)
داور مسابقه : ؟؟؟
جمعه, 29 تیر 1397 / ساعت : 19:00
پرسپولیس
پرسپولیس
2 - 1
الجزیره
الجزیره
ورزشگاه : آزادی
داور مسابقه : ما نینگ (چین)
دوشنبه, 24 اردیبهشت 1397 / ساعت : 19:30

گلزنان برتر پرسپولیس

علی علیپور
# نام بازیکن تعداد گل
1علی علیپور19
2فرشاد احمدزاده6
3کمال کامیابی نیا5
4مهدی طارمی4

گالری تصاویر

Copyright © 2006 - 2018 by arteshesorkh.com.All Right Reserved.
:: طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط آی وب